Թիվ 10(141), 2011 Սեպտեմբեր

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարվում է մրցույթ Սիսիանի թիվ 1 միջն. դպրոց ՊՈԱԿ-ի ֆիզիկայի եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչների թափուր տեղերի համար: ՈՒսուցիչների  պաշտոնների համար նախատեսված վարձատրությունը որոշվում է ըստ դասաբաշխման: Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների եւ մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է 2 փուլով` գրավոր (հանրակրթական առարկայական ուսումնական

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՈՐԵԼ Է Սյուզաննա Դերենիկի Բախշյանի` 2007-2008 ուս. տարում Սիսիանի պետական հումանիտար քոլեջն ավարտելու մասին թիվ  AK   N 070234 համարի (գրանցման համար` 1088) դիպլոմը: Համարել անվավեր: