Թիվ 8, Օգոստոս 2017

1905 Թ.-Ի ՀՈՒՆԻՍԻՑ ՍԻՍԻԱՆՈՒՄ ԲՌՆԿՎԱԾ ՀԱՅ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ ԿՌԻՎՆԵՐԸ

1905 թվականը պատմության մեջ մտավ որպես հայ-թուրքական ընդհարումների, կռիվների եւ արյունահեղությունների տարի: Բաքվում թուրք ամբոխի կողմից սկսած փետրվարյան վայրագությունների վարակը շուտով տարածվեց Անդրկովկասի համարյա բոլոր խառը բնակեցված վայրերում, այդ թվում նաև Նախիջևանում, Ղարաբաղում եւ  Զանգեզուր: Տարվա կեսերին Սիսիան եկան Քեռին`