Թիվ 9, Սեպտեմբեր 2019

ԳԻՏԵԼԻՔԻ ԵՎ ԴՊՐՈՒԹՅԱՆ ՏՈՆԸ` ՍԻՍԻԱՆԻ ԱՎԱԳ ԴՊՐՈՑՈՒՄ

Նոր ուսումնական տարին, գիտելիքի եւ դպրության իմաստավորմամբ ու նոր հաջողություններ արձանագրելու հավաստիացմամբ, մեկնարկեց նաեւ Սիսիանի ավագ դպրոցում: